Welcome to the website of Nordic Revolve!

 
Did you know that one of the most delicious food items in the world, a superior skin care product, a construction material working for 5 000 years, or a functional food item that do not need conventional agricultural procedures (water irrigation, pesticides, heavy machinery, fertilizers and so on) can all be offered by trees? Join our journey to develop a truly sustainable future.  

News
 

Etsimmme Koivunmahlasiirapin alihankkijoita

Nordic Revolve koivunmahlasiirapin kasvavan kysynnän johdosta etsimme metsänomistajia, joilla on:

-          Noin 6ha koivumetsää, jonka ikä noin 50-60v. Vastaa noin 200 000L mahlaa per vuosi.

-          Valmius investoida tuotantolaitteisiin n. 50 000EUR (mahdollinen tukiraha ei huomiotu)

-          Valmius hoitaa mahlan prosessointi Koivunmahlasiirapiksi

Tarjoamme metsäomistajille seuraavaa:

-          Nordic Revolven Koivunmahlasiirappiteknologia

-          Nordic Revolven kansainvälisen myyntiverkoston

-          Elintarvikelupahankinta ja tukihankinta ohjeita

-          Investoinnin takaisinmaksuaika n. 1-2v (tapauskohtainen)

-          10v ajanjaksona laskettu noin 50 000EUR netto per vuosi investoinnin ja käyttökustannusten jälkeen (tapauskohtainen)

Lähetä metsäkarttanne contact@nordicrevolve.com saadaksenne investointilaskelman koivumetsästänne.

 

***

 

Söker ni efter bättre avkastning på er skog gentemot traditionellt skogsbruk? Genom att producera special produkter från skogen så är det möjligt. Nordic Revolve har utvecklat teknologi och försäljningsnätverk så att detta är möjligt.

 

Vi söker Björksavsirap underleverantörer

Eftersom efterfrågan på Nordic Revolves Björksavsirap växer söker vi skogsägare, som har:

-          Ca. 6ha björkskog, vars ålder är 50-60år. Motsvarar ca. 200 000L sav per år.

-          Möjlighet att investera ca. 50 000EUR (möjligt stöd inte beaktat)

-          Ansvarig för processering av sav till Björksavsirap

Vi erbjuder skogsägaren följande:

-          Nordic Revolves Björksavsiraps teknologi

-          Nordic Revolves internationella försäljningsnätverk

-          Hjälp vid ansökning av livsmedelstillstånd och stödbidrag.

-          Återbetalning av investering 1-2år (beroende på fall)

-          På en 10års period räknat 50 000EUR netto per år efter återbetalda kostnader (beroende på fall)

Sänd era skogskartor till contact@nordicrevolve.com för att få en investeringskalkyl över er björkskog.
 
 
 
 
November 2015
 
Thanks for an awesome event! Excited about further negotiations.
 
 
 
 
 
 
 
October 2015
 
We are ready to go big!  Meeting investors at Slush 2015 startup event in Helsinki.
 


June 2015

Nordic Revolve in the headlines. We announced in the major Technology and Business magazine in Finland, "Tekniikka & Talous", that we are looking for investors and forest owners partners to join us! Interested to join? Give us a call!
 
 

May 2015.

 Birch sap season 2015. We are glad to share that the up-scaling of Nordic Revolve’s improved Birch syrup processing technology succeeded over our expectations in matters of quality and quantity! Sincerest thanks to everybody making it happen!

 

                       

 

 

April 2015:

Birch syrup granted European Union organic label. For the coming Birch sap season, Nordic Revolve will produce only 100% organic certified Birch syrup. All our other products are also able to be certified as organic, since all products are based on trees from natural forests in Finland without pesticides, fertilizers or other chemical treatments. More info of EU organic label

http://ec.europa.eu/agriculture/organic
 
        
 
 
 
February 2015:

Nordic Revolve qualified for Produce of Finland certificate. We are happy to announce that our Pinebark flour and Birch syrup products have been qualified for the Produce of Finland label. Produce of Finland ensures Finnish quality of food products. More info about Produce of Finland
 
          
 
 
January 2015:
 
Updated content on webpage. Additional information about our company, our products, and how to use them.
 
 
August 2014:
 
 
Nordic Revolve is attending Health Ingredients Japan exhibition 8-10 October 2014 in Tokyo. Come and try our products!
 
October 2014:
 
Sincerest thanks to all visitors at our booth. Thanks also to all co-exhibitors at Finland Pavilion. Arigatou gozaimasu!

 
 
 

 

 

 

 

Right